Latest News

20 januari 2021

HyDelta versnelt onderzoek waterstoftoepassingen

Met een interne kick-off is HyDelta, een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en distributie, deze week […]
13 januari 2020

Ambities HyDelta vastgelegd tijdens workshop

Door middel van een gezamenlijke workshop wordt op 14 januari het HyDelta waterstofprogramma inhoudelijk aangescherpt en de deelnemers aan HyDelta bepalen prioriteit er aan de verschillende […]
18 oktober 2019

HyDelta gaat voor praktische toepassing waterstof

Om de hindernissen weg te nemen die de grootschalige toepassing van waterstof kunnen belemmeren, hebben acht waterstofpioniers zich met een intentieverklaring verbonden aan het onderzoeksprogramma HyDelta. […]
Buy now